PROCES KREATYWNY

Proces twórczy różni się w zależności od tego, nad jakim projektem będziemy pracować. Typowy proces zaczyna się od briefu kreatywnego, czyli instrukcji i parametrów, którymi będziemy się posługiwać w trakcie realizacji projektu. Po nim następują kolejne etapy: badania, ideacja i produkcja. Dlatego tak ważne jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji, do których będziemy się odwoływać podczas pracy nad projektem. Ideacja* to część procesu twórczego, w której zaczynamy generować pomysły i opracowywać różne projekty, aż do uzyskania rozwiązania uzgodnionego z Klientem oraz produkcja, w której projekty są przekształcane do postaci umożliwiającej wykorzystywanie ich cyfrowo, w druku lub w obu tych formach. 

* ideacja – tworzenie pojęć, wyobrażeń, gra wyobraźni. Żródło: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Brief kreatywny

Opowiedz nam o swoi projekcie

Wypełnij online brief dotyczący interesującego cię zakresu współpracy. Przesłanie briefu nie zobowiązuje cię do skorzystania z naszych usług. Na jego podstawie przygotujemy ofertę współpracy. Zapewniamy poufność przesłanych informacji.

Idealnie byłoby, gdybyśmy mogli opracować wspólnie brief dla projektu. Nie zawsze jest to jednak możliwe, dlatego możesz skorzystać z formularzy na naszej stronie. Możesz także przesłać nam swój własny brief. 

Brief jest ważnym elementem procesu, ponieważ tworzy definicję projektu. Typowy brief powinien zawierać informacje, które dadzą nam pełen obraz projektu, wraz z jego celami, zadaniami i otoczeniem marketingowym. Powinien także wskazać osoby zaangażowane w projekt, w szczególności te, które będą zatwierdzać poszczególne jego etapy. Brief musi jasno opisać końcowy efekt pracy, zawierać opis produktów, które zostaną wytworzone na koniec projektu. Powinien również zawierać informacje o harmonogramie i etapach projektu. Musimy też wiedzieć, kim są odbiorcy projektu. Jest to kluczowa informacja, ponieważ Twój projekt zawsze jest tworzony z myślą o tej grupie odbiorców. Im dokładniej określisz grupę docelową, tym lepiej. Należy również wyraźnie zaznaczyć sam komunikat. Określa on cel projektu i może być uzupełniony o inne informacje istotne dla odbiorców. Im więcej szczegółów przekażesz nam na tym etapie, tym większy sukces odniesie Twój projekt. W briefie możesz również określić budżet projektu.

Chciałbyś zrealizować inny projekt?
Opowiedz nam o tym.