...

brief www

Opowiedz nam więcej o swoim projekcie

Projektowanie stron internetowych wymaga poznania oczekiwań i założeń Klienta. Niewiele osób lubi wypełniać formularze, lecz aby rezultat naszej pracy był właściwy, potrzebujemy kilku podstawowych informacji o Państwa firmie i jej wizji oraz założeniach marketingowych dotyczących projektu.

Prosimy o możliwie jak najbardziej dokładne wypełnienie briefu strony www. Dziękujemy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.