...

BNP Paribas

Projekty dla działu HR BNP Paribas: katalog szkoleń (projekt, skład i przygotowanie do druku oraz wersje elektroniczne), ulotki, stoisko targowe, materiały do kampanii mailingowych (projekty i kodowanie).

  • KLIENT: BNP Paribas
  • ZAKRES: design

Chciałbyś zamówić projekt logo?

Wypełnij brief online, a prześlemy wycenę

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.