...

Gotowanie bez gotowania

Projekt serii opakowań dla linii produktów instant „Gotowanie bez gotowania” firmy Konpack. Naszym zadaniem była kreacja opakowań dla produktów sypkich instant, do szybkiego przygotowania, bez konieczności gotowania.

  • KLIENT: Konpack
  • ZAKRES: projekty linii opakowań

Myślisz o liftingu opakowań?

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.