...

Mikrofonika

Projekt graficzny i realizacja produkcji corocznie już wydawanego przez firmę Mikrofonika kalendarza ściennego oldmics.pl.

  • KLIENT: Mikrofonika
  • ROK: 2020
  • ZAKRES: projekt i druk

Planujesz wydać kalendarz firmowy?

Zapytaj o wycenę projektu i druku

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.