...

Bakalnuss

Projekt serii opakowań bakalii dla marki Bakalnuss firmy Konpack.

  • KLIENT: Konpack Sp z o.o.
  • ZAKRES: projekty linii opakowań

Planujesz lifting opakowań?

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.