...

Good Vibe Festival

Zaprojektowanie tej strony było dla nas niezwykłą przyjemnością 🙂
Good Vibe Festival to niezależna inicjatywa muzyczna w Koszalinie i w Kołobrzegu. Patronat honorowy nad imprezą objął Hirek Wrona, a my dziękujemy Mateuszowi Prus za świetną współpracę.

  • KLIENT: Good Vibe Festival
  • ZAKRES: projekt i kodowanie strony www
  • www: goodvibefestival.com

Potrzebujesz sloganu firmowego?

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.